CHMURA W KANCELARII PRAWNEJ CZY KANCELARIA PRAWNA
W CHMURZE?

Warszawa, 20 czerwca 2018 r.

Image description

Konferencja Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Izby Radców Prawnych na temat rozwiązań chmurowych w kancelariach prawnych

Konferencja odbędzie się we środę 20 czerwca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 16:15.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w Sali pod Kopułą. Adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii / Sala pod Kopułą / Plac Trzech Krzyży 3/5 / Warszawa 00-507
Organizatorem Konferencji dotyczącej technologicznych wyzwań w sektorze usług prawnych jest Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Izby Radców Prawnych. Udział w Konferencji jest podstawą do przyznania radcom prawnym punktów z tytułu doskonalenia zawodowego.
Konferencja jest poświęcona tematyce stosowania rozwiązań chmurowych w ramach świadczenia usług prawnych. Uczestnicy wydarzenia uzyskają informację na temat korzyści i ryzyk związanych z wdrożeniem chmury w kancelariach prawnych oraz informacji czy warto w każdym przypadku wdrażać chmurę, jak korzystać z rozwiązań w chmurze, czy jest alternatywa dla chmur i jak stosować w praktyce rozwiązania chmurowe. Podczas konferencji zostaną przedstawione rozwiązania chmurowe z różnych perspektyw, tj. dostawcy rozwiązania chmurowego, dostawcy usług w chmurze oraz kancelarii prawnych. Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się przedstawiciele kancelarii, które takie rozwiązania wdrożyły oraz dostawcy rozwiązań i narzędzi.

 

Jedno rozwiązanie - różne perspektywy

Przedstawienie rozwiązań chmurowych z różnych perspektyw

Image description

Elastyczność

Warunki techniczne, zalety, koszty wdrożenia i eksploatacji, ograniczenia rozwiązania chmurowego z perspektywy dostawcy rozwiązania chmurowego.

Image description

Dostępność

Możliwości wykorzystania, ograniczenia, skalowalność z perspektywy dostawcy narzędzia w chmurze.

Image description

Efektywność

Przyczyny wdrożenia, koszty wdrożenia i eksploatacji, stosunek klientów do rozwiązania z perspektywy kancelarii prawnej, która wdrożyła chmurę.

Image description

Bezpieczeństwo

Odpowiedzialność za stabilność rozwiązania, kontrola, zabezpieczenia, dostępność do danych z perspektywy specjalisty od bezpieczeństwa danych.

 

Organizatorem Konferencji jest Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Izby Radców Prawnych

 
Konferencja została objęta patronatem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Organizator konferencji

Krajowa Izba Radców Prawnych

Patronat ministra

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Program konferencji

10:00–10:30 Rejestracja
10:30–10:45 Rozpoczęcie konferencji
10:45–11:00 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
11:00–11:15 Korzystanie z chmury: obawy, wyzwania, korzyści i ryzyka. Wprowadzenie do formuły Q&A.
11:15–12:00 Co to jest chmura. Wprowadzenie do tematu konferencji. Prezentacja rozwiązania z dwóch perspektyw: dostawcy rozwiązania oraz kancelarii prawnej, która wdrożyła i korzysta z rozwiązania
12:00–12:15 Przerwa kawowa
12:15–13:00 Efektywność. Prezentacja prelegenta. Pytania radców prawnych. Sesja Q&A.
13:00–13:45 Elastyczność. Prezentacja prelegenta. Pytania radców prawnych. Sesja Q&A.
13:45–14:45 Przerwa obiadowa
14:45–15:30 Dostępność. Prezentacja prelegenta. Pytania radców prawnych. Sesja Q&A.
15:30–16:15 Bezpieczeństwo. Prezentacja prelegenta. Pytania radców prawnych. Sesja Q&A.
16:15 Zakończenie konferencji
 

W Konferencji jako prelegenci oraz uczestnicy debaty wezmą udział:

10:30 – 10:45 Rozpoczęcie konferencji 
 • Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 • Włodzimierz Chróścik, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
10:45 – 11:00 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
 • Dominik Wójcicki,  Dyrektor w Departamencie Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
11:00 – 11:15 Korzystanie z chmury: obawy, wyzwania, korzyści i ryzyka.  Wprowadzenie do formuły Q&A oraz moderowanie debat
 • Joanna Daniłowicz, radca prawny specjalizujący się w technologii dla branży prawnej
 • Aneta Pacek – Łopalewska, radca prawny specjalizujący się w technologii dla branży prawnej
11:15 – 12:00 Co to jest chmura. Wprowadzenie do tematu konferencji. Magnusson & Microsoft:
 • Adam Kotarbiński, Chief Information Officer / Partner, Magnusson
 • Wioletta Kulińska, Adwokat / Associate, Magnusson
 • Michał Jaworski, Członek Zarządu Microsoft, Dyrektor ds. Innowacji Technologicznych
 • Radosław Ochotny, Technology Strategist, Microsoft
 • Renata Zalewska, Radca Prawny Microsoft
12:15 – 13:00 Efektywność. Prezentacja prelegenta. Pytania radców prawnych. Sesja Q&A. Magnusson:
 • Adam Kotarbiński, Chief Information Officer / Partner, Magnusson
 • Wioletta Kulińska, Adwokat / Associate, Magnusson
13:00 – 13:45 Elastyczność. Prezentacja prelegenta. Pytania radców prawnych. Sesja Q&A.   Microsoft & Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak:
 • Michał Jaworski, Członek Zarządu Microsoft, Dyrektor ds. Innowacji Technologicznych
 • Renata Zalewska, Radca Prawny Microsoft
 • Agata Szeliga, Radca Prawny, Partner, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
14:45 – 15:30 Dostępność. Prezentacja prelegenta. Pytania radców prawnych. Sesja Q&A. Autenti:
 • Tomasz Plata, CEO & Co-founder
 • Michał Tabor, Head of R&D
 • Łukasz Wachowicz, Head of Sales & Partnerships
15:30 – 16:15 Bezpieczeństwo. Prezentacja prelegenta. Pytania radców prawnych. Sesja Q&A. Domański Zakrzewski Palinka & Magnusson & Microsoft:
 • Marek Laskowski, Dyrektor Działu IT, DZP
 • Adam Kotarbiński, Chief Information Officer / Partner, Magnusson
 • Piotr Marczuk, Dyrektor ds. Polityki Korporacyjnej na region CEE, Microsoft

Konferencja odbędzie się w Sali pod Kopułą.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

 

Pytania w debacie

bezpieczeństwo danych kancelarii w chmurze

 

1.  Jakie są podstawowe ryzyka dla bezpieczeństwa danych związane z wdrożeniem rozwiązania chmurowego?

2.  Jak można zabezpieczyć kancelarię i dane jej klientów w umowie z dostawcą chmury? Co to jest SLA?

3.  Czy rozwiązania chmurowe są zgodne z RODO?

4.  Czy wdrażając rozwiązania chmurowe kancelaria zwiększa ryzyko utraty danych?

5.  Czy wszystkie dane można umieścić w chmurze?

6.  Czy wdrożenie rozwiązania chmurowego wiąże się z zawsze z koniecznością przekazania danych dostawcy rozwiązania?

7.  Na co zwrócić uwagę wybierając dostawcę?

8.  Jak kształtuje się odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w chmurze?

9.  Rozwiązanie chmurowe: największa korzyść i największe ryzyko?

świadczenie usług z wykorzystaniem chmury

 

1.  W jaki sposób dostawca usługi/rozwiązania wykorzystuje chmurę?

2.  W jaki sposób zapewnia dostępność usług klientom?

3.  Jakie obawy co do dostępności i stabilności usługi mają najczęściej klienci?

4.  Jakie zagrożenia dla klientów dostawca widzi jako pierwszoplanowe ?

5.  Czy zdarzają się problemy z dostępnością rozwiązania chmurowego?

6.  W jaki sposób dostawca zabezpieczył trwałość, stabilność i bezpieczeństwo usługi?

7.  Rozwiązanie chmurowe: największa korzyść i największe ryzyko?

Efektywność rozwiązania chmurowego dla kancelarii

 

1.   Jakie główne argumenty przemówiły za wyborem rozwiązania chmurowego dla kancelarii?

2.  Do czego kancelaria stosuje chmurę?

3.  Jak przyjęli rozwiązanie prawnicy? Jakie były ich najczęstsze pytania? Obawy?

4.  Jak zareagowali klienci? Jakie były ich najczęstsze pytania? Obawy?

5.  Jakie procesy w kancelarii rozwiązanie chmurowe ułatwiło?

6.  Jakie elementy są do poprawy, zwrócenia szczególnej uwagi?

7.  Czy posiadanie chmury zwiększa przewagę konkurencyjną kancelarii?

8.  Czy w jakiś sposób wpłynęło na zmianę oferty kancelarii?

9.   Ile trwało wdrożenie rozwiązania?

10. Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze chmury?

11.  Jak kancelaria rozwiązała kwestię obowiązków dotyczących sposobu świadczenia usług prawnych i zasad wynikających z etyki zawodowej oraz ustawy o radcach prawnych?

12. Rozwiązanie chmurowe: największa korzyść i największe ryzyko?

czy w każdej kancelarii może działać chmura

 

1.   Co to jest chmura? Jakie są podstawowe cechy chmury?

2.   Jakie są koszty rozwiązania? Od czego zależą? Jak kształtują się koszty eksploatacji rozwiązania?

3.   Jakie są podstawowe modele świadczenia usług w chmurze? Co oznaczają skróty Iaas, Saas, Paas i czym różnią się te rozwiązania?

4.   Jakie są podstawowe modele wdrożenia chmury? Czym różnią się: chmura prywatna/publiczna/ hybrydowa/ środowiskowa

5.   Który rodzaj chmury jest optymalny dla branży prawnej?

6.   Czy rozwiązania chmurowe dla małych i dużych kancelarii prawnych czymś się różnią?

7.   Na jakiej podstawie są świadczone usługi udostępniania rozwiązań chmurowych? Jaka umowa jest podpisywana?

8.   Czy warunki tej umowy z dostawcą chmury można negocjować?

9.   Jakie rozwiązania chmurowe są najczęściej wybierane przez branże świadczące usługi doradcze?

10.  Rozwiązanie chmurowe: największa korzyść i największe ryzyko?

Zadaj pytanie, włącz się do debaty

Wydarzenie będzie miało nowoczesną formułę dyskusji i sesji Q&A, podczas której uczestnicy będą zadawali pytania prelegentom.
Mogą Państwo za pośrednictwem formularza dodać swoje pytanie do prelegentów.